Dofinansowanie UE

Projekt nr POIR.02.03.02-02-0135/20

Dolnośląskie Centrum Informatyki sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Dolnośląskie Centrum Informatyki sp. z o.o. poprzez efektywne wykorzystanie potencjału naukowego jednostki B+R w celu opracowania innowacji produktowej – Systemu Pomiaru Objętości Dostaw SYPOD AI.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Celem projektu jest efektywne nawiązanie współpracy pomiędzy jednostką badawczą a firmą DCI sp. z o.o. w celu wypracowania założeń technologicznych i funkcjonalnych urządzenia kontrolno-pomiarowego wraz z oprogramowaniem i algorytmami AI niezbędne do wdrożenia innowacji produktowej w zakresie dokonywania pomiarów objętości i kontroli dostaw na pojazdach ciężarowych i innych dedykowanych.

Wdrożenie innowacji produktowej będzie nowością na poziomie działalności firmy DCI oraz na poziomie krajowym i międzynarodowym, ponieważ tego typu rozwiązanie z zaplanowanymi funkcjonalnościami nie jest obecnie dostępne na rynku.

Wytworzenie prototypu urządzenia wraz z innowacyjnym systemem pozwoli poprawić konkurencyjność firmy, wzmocnić pozycję na rynku oraz uzyskać przychody niezbędne do dalszego rozwoju. Rozwiązanie poprawi znacząco efektywność pomiaru dostaw, wyeliminuje problemy niezgodności objętości na linii dostawa-odbiór a przede wszystkim zautomatyzuje i zoptymalizuje proces weryfikacji dostaw.

Wartość projektu: 489 540,00 PLN

Dofinansowanie: 338 300,00 PLN