Firma

13

LAT

DZIAŁALNOŚCI FIRMY
NA RYNKU IT & SECURITY

22

LATA

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO KADRY MENADŻERSKIEJ

90%

ZLECEŃ

TO KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY
LUB PRACA Z POLECENIA

Dowiedz się więcej

Partnerzy

Standardy

WŁASNY, ZAUFANY I PRZESZKOLONY PERSONEL
WŁASNY, ZAUFANY I PRZESZKOLONY PERSONEL
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO NATURALNE
KOMPLET UPRAWNIEŃ (SEP,UDT,LICENCJE PZT)
KOMPLET UPRAWNIEŃ (SEP,UDT,LICENCJE PZT)
PRACA ZGODNIE ZE STANDARDAMI BHP I PPOŻ
PRACA ZGODNIE ZE STANDARDAMI BHP I PPOŻ
AUTORYZACJA PRODUCENTÓW
AUTORYZACJA PRODUCENTÓW
KONCESJA MSWIA W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY
KONCESJA MSWIA W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY

Klienci

PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ
LOGISTYKA
LOGISTYKA
OPERATORZY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
OPERATORZY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
MONITORING MIAST
BEZPIECZEŃSTWO PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW
MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW
BEZPIECZEŃSTWO DZIEŁ SZTUKI
BEZPIECZEŃSTWO DZIEŁ SZTUKI