Strona Główna  »  Systemy nadzoru  »  System Nadzoru Budowy

SYNAB - System Nadzoru Budowy

SYNAB - System nadzoru budowy służy do nadzorowania najważniejszych procesów związanych z ruchem pojazdów po placu budowy oraz archiwizacją, obróbką, a także synchronizacją tych danych.

Wspomniana synchronizacja zawiera następujące informacje:

 • czas wjazdu pojazdów z materiałami na dany odcinek budowy
 • czas wyjazdu rozładowanych pojazdów z obszaru budowy
 • ważenie wwożonych towarów (np. kruszywa)
 • czas rozładowywania wwożonych towarów
 • miejsce rozładownia materiałów budowlanych
 • śledzenie tras poruszania się pojazdów po drogach technologicznych wokół i po obszarze budowy
 • miejsce wjazdu i wyjazdu pojazdów (na różnych odcinkach)
 • automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ARTR) pojazdów należących do podwykonawców
 • śledzenie tras pojazdów specjalnych na terenie budowy (np. koparki, wozidła)

SYNAB – korzyści:

 • ścisły nadzór nad ruchem pojazdów, szczególnie należących do podwykonawców
 • łatwe sporządzanie raportów i wyliczeń dla podwykonawców (ilość kursów i łączny tonaż wwożonych materiałów w jednostce czasu)
 • nadzór nad pracownikami obsługującymi punkty kontrolne i wagi na terenie budowy
 • materiał video i zapisy z systemu GPS oraz terminali ręcznych w formie cyfrowej
 • obniżenie kosztów związanych z ruchem pojazdów na terenie budowy
 • możliwość lepszego zarządzania pojazdami specjalnymi pracującymi na budowie