Strona Główna  »  Systemy monitoringu  »  Monitoring obiektów zabytkowych

Monitoring obiektów zabytkowych

Monitoring obiektów zabytkowych wymaga od nas wiedzy i umiejętności współpracy z organami administracji samorządowej i rządowej w tej dziedzinie.

Wykonujemy projekty i prowadzimy prace instalatorskie pod nadzorem konserwatora zabytków, w szczególności skupiamy się na obiektach:

  • sakralnych
  • zabytkach architektury
  • zabytkach krajobrazu i przestrzeni miejskiej

Przykładem wdrożenia monitoringu obiektów zabytkowych jest:

  • Monitoring wzgórza zamkowego Będzinie
  • Monitoring bazyliki św. Ludwika i Wniebowizięcia NMP w Katowicach (Panewnikach)
  • Monitoring Świątynii Wang w Karpaczu.


Zobacz także:
Monitoring obiektów przemysłowych
Monitoring obiektów strategicznych
Monitoring imprez masowych
Monitoring miejski
Monitoring wizyjny informacje ogólne
Monitoring placu budowy

 

Informujemy, że DCI Sp. z o.o. posiada odpowiednią koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0065/12.