Strona Główna  »  Systemy monitoringu  »  Monitoring obiektów strategicznych

Monitoring obiektów strategicznych

Szczególnym przypadkiem zastosowania monitoringu jest monitoring obiektów strategicznych, do których zalicza się m. in.:  

 • zakłady przemysłowe działające w sektorze zbrojeniowym
 • zakłady przemysłowe produkujące substancje lub wyroby mogące skazić środowisko
 • obiekty wojskowe
 • wybrane obiekty administracji rządowej i samorządowej
 • elektrownie
 • zakłady wodociągowe
 • zakłady dystrybucji gazu bądź produktów naftowych

Monitorowanie w/w instytucji wymaga często zastosowania bardzo specjalistycznego sprzętu i kombinowania różnych rodzajów zabezpieczeń przykładowo:

 • zastosowanie kamer termowizyjnych i kamer ze zwykłą optyką
 • zastosowanie kamer megapikselowych oraz laserowych kurtyn bezpieczeństwa i laserowych czujników ruchu
 • zastosowanie pomiarów objętości wwożonych towarów i korelacja tych danych z danymi  uzyskanymi z kamer obserwujących proces dostawy materiałów
 • zastosowanie restrykcyjnych systemów kontroli odstępu – czytniki biometryczne w połączniu z systemem RTLS (śledzenie poruszających się obiektów na wybranym terenie w czasie rzeczywistym z dokładnością do 30 cm)

Monitoring obiektów strategicznych - korzyści:

 • ochrona przed aktami terroru
 • ochrona przed nieuczciwymi dostawcami/kontrahentami
 • ochrona przed szpiegostwem przemysłowym
 • ochrona przed „wypływem” danych z instytucji państwowych
 • wymierne oszczędności na wydatkach związanych z ochroną fizyczną
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów i instytucji  
 • ochrona środowiska naturalnego (zwłaszcza w przypadku zakładów chemicznych)
 • możliwość szybszego zauważenia awarii na terenie zakładu, co z reguły powoduje mniejsze straty finansowe
 • możliwość szybszego powiadamiania służb ratowniczych, np. straży pożarnej, pogotowia
 • dysponowanie cyfrowym materiałem dowodowym

 

Zobacz także:
Monitoring placu budowy
Monitoring obiektów przemysłowych                                                                                                                              Monitoring miejski                                                                                                                                                            Monitoring obiektów zabytkowych                                                                                                                                   Monitoring wizyjny informacje ogólne
Monitoring imprez masowych

Przykładem wdrożenia systemu monitoringu na obiekcie strategicznym jest:

 • realizacja inwestycji w MPWiK S.A. we Wrocławiu,
 • Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ziębice

 

Informujemy, że DCI Sp. z o.o. posiada odpowiednią koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0065/12.