Strona Główna  »  Systemy monitoringu  »  Monitoring miejski

Monitoring miejski

Bierzemy udział w projektach dotyczących poprawy bezpieczeństwa publicznego. Przykładowo w kilku gminach wdrożyliśmy monitoring miejski (oprogramowanie połączone z montażem sprzętu). Mamy niezbędne doświadczenie we współpracy z władzami i instytucjami porządkowymi.

Posiadamy zatem niezbędną wiedzę z zakresu:

 • przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • opracowania programów funkcjonalno-użytkowych monitoringu obszarów miejskich
 • tworzenia planów i projektów
 • współpracy z instytucjami decyzyjnymi w dziedzinie: geodezji, architektury, zarządzania przestrzenią miejską, ochrony zabytków itd.
 • przygotowywania stosownej dokumentacji powykonawczej
 • procedur legislacyjnych dotyczących prowadzenia prac montażowych/instalatorskich
 • współpracy z instytucjami porządkowymi (policja, straż miejska)

Świdczymy kompleksowe usługi, w skład których wchodzi: koncepcja, projekt, audyt i studium wykonalności monitoringu miejskiego.

Monitoring miejski - korzyści:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta
 • usprawnienie działań prewencyjnych, prowadzonych przez stosowne służby np. policję
 • przeciwdziałanie kosztownym i niebezpiecznym aktom wandalizmu dokonywanym względem mienia publicznego
 • lepsze kontrolowanie ruchu ulicznego
 • możliwość podjęcia szybszej reakcji służ ratowniczych (pogotowie, straż pożarna)
 • ograniczenie przestępczości
 • gromadzenie materiałów dowodowych w postaci cyfrowej
 • bardziej efektywne wyznaczanie tras patroli policji lub straży miejskiej

Wybrane lokalizacje publicznych inwestycji, w których braliśmy udział:

 • Monitoring miejski w Katowicach
 • Monitoring miejski w Będzinie
 • Monitoring gminny w Malczycach
 • Monitoring Dworca PKS we Wrocławiu

Inwestycje w przygotowaniu z naszym udziałem:

 • Monitoring miejski w Środzie Śląskiej
 • Monitoring miejski w Dusznikach Zdroju

Zobacz także:

Monitoring imprez masowych
Monitoring placu budowy
Monitoring obiektów strategicznych
Monitoring obiektów przemysłowych
Monitoring obiektów zabytkowych                                                                                                                                    Monitoring wizyjny informacje ogólne

 

Informujemy, że DCI Sp. z o.o. posiada odpowiednią koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0065/12.