Strona Główna  »  Systemy monitoringu  »  Monitoring imprez masowych

Monitoring imprez masowych

Na organizatorach imprez o charakterze masowym spoczywa obowiązek zapewnienia jej uczestnikom należytego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo imprez masowych definiuje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504) oraz Rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2011 r.), zwanym dalej Rozporządzeniem.

Dlatego w miejscach, które przeznaczone są w sposób cykliczny na organizowanie tego typu imprez instaluje się tzw. systemy monitoringu imprez masowych.

Monitoring imprez masowych - korzyści:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników imprezy
 • sprawne przeprowadzenie ewakuacji w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń
 • wczesne wykrywanie zagrożeń, np. przypadkowe wzniecenie pożaru
 • możliwość gromadzenia materiału dowodowego w przypadku popełniania przestępstwa, nawet w momencie, kiedy nie uda się zlokalizować bezpośrednich świadków
 • możliwość szybkiego (w postaci cyfrowej) przesyłania materiału na policję
 • efektywne dysponowanie personelem porządkowym (ochroną) i kierowanie go w sektory najbardziej zagrożone
 • unikanie odpowiedzialności karnej z tytułu nieprawidłowego zabezpieczenia imprezy
 • szybsza możliwość odnajdywania zagubionych dzieci lub pozostawionych bez opieki
 • efektywne egzekwowanie zakazu picia alkoholu poprzez szybką interwencję służby porządkowej
 • obniżenie kosztów organizacji imprezy

Świadczymy kompleksowe usługi, w skład których wchodzi: koncepcja, projekt, audyt i studium wykonalności monitoringu miejskiego.

Wybrane lokalizacje, gdzie działa nasz monitoring imprez masowych:

 • Hala Stulecia we Wrocławiu
 • Klub Eter we Wrocławiu
 • Stadion Unia Leszno - Projekt i Studium Wykonalności


Zobacz także:

Monitoring miejski
Monitoring placu budowy
Monitoring obiektów przemysłowych
Monitoring obiektów strategicznych
Monitoring wizyjny informacje ogólne
Monitoring obiektów zabytkowych

Informujemy, że DCI Sp. z o.o. posiada odpowiednią koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0065/12.